Ben je nieuwsgierig geworden en wil je weten of ik iets voor je kan betekenen?
Neem gerust contact met me op.
Ik ontmoet je graag in mijn praktijk!

Uw Privacy en de regelgeving rondom de zorg

In de praktijk werken we volgens de richtinglijnen van de nieuwe AVG privacy wet en de WKKGZ, de Wet Kwaliteit, geschillen en klachten zorg. Ik ben vanuit de beroepsvereniging aangesloten bij TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn of die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of die u zelf aanlevert. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin geheimhouding is geregeld. U mag de gegevens inzien, verbeteren, laten verwijderen en meenemen (dataportabiliteit).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw behandelend therapeut.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik ten behoeve van opleidingsdoeleinden (tijdens stages of tijdens bijscholingen).
 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik, als uw behandelend therapeut, u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 15 jaar bewaard. De gegevens worden 15 jaar na de laatste behandeling verwijderd. U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen. Als u een klacht heeft over hoe ik omga met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

PRIVACY  OP UW FACTUUR

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats en geboortedatum.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling: ‘behandeling overige natuurgeneeskunde’.
 • De kosten van het consult.

Adres

Janna Kroes
Hegedyk 67
8457 CG  Gersloot

KVK 01160650

T: (0513) 65 11 19 of  (06) 20 18 25 26
E: 
info@praktijkvoorbowentherapie.nl

Mijn locatie

De praktijk is goed bereikbaar vanaf de A7 Heerenveen – Drachten.
Parkeren kan op het erf naast de boerderij.